Klasický zpěv

Hlavnímu oboru Zpěv vyučují:

Požadavky k talentové zkoušce:

  • 2 lidové písně a 2 umělé písně, všechny podložené klavírním doprovodem (zpěv zpaměti podmínkou)
  • recitace básně zpaměti

Absolventi oboru se mohou uplatnit zejména:

  • jako členové sboru, případně sólisté operního, operetního a muzikálového divadelního souboru
  • jako členové koncertního profesionálního sboru, komorního vokálního ansámblu, pěvecké složky profesionálních souborů folkloristického zaměření
  • jako učitelé zpěvu na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
  • jako soukromí učitelé zpěvu
  • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.