Novinky

Informace k zahájení školního roku 2022/2023 (1. září 2022)

9:00 – ročníkové schůzky 1. a 4. ročníku (1. ročník – aula, 4. ročník – učebna č. 12) 10:00 – ročníkové schůzky 2., 3., 5. a 6. ročníku (2. ročník – aula, 3. ročník – učebna č. 12, 5. ročník – učebna č. 19, 6. ročník – učebna č. 18) 23. srpna 2022 Mgr. Jiří […]

Děkujeme za dlouhá léta poctivé práce a krásného přátelství…

  Koncert na památku prof. Jaroslava Krátkého zorganizuje konzervatoř na podzim tohoto roku.

11. ročník Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou

Ve dnech 27.- 29. května 2022 proběhl 11. ročník Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou. Výborných úspěchů dosáhly naše studentky. V kategorii 2. A získala 2. cenu Anežka Polnická ze třídy prof. Martiny Schulmeisterové. Čestná uznání získala v kategorii 3. A Petra Vítková a Ivana Kučerová ze třídy prof. Jiřího Kadavého. Moc gratulujeme!!!!

Z našich akcí

Oddělení konzervatoře

Obor Hudba

Obor Zpěv

Kozervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

v číslech

0
Vyučujících
0
Studenti
0
Kontinuita 70 let činnosti