Plán akcí školy ve školním roce 2019/2020

Pravidelné události

Schůzky vedoucích oddělení každé první úterý v měsíci 12:30 hod. (ředitelna)
Pedagogické rady poslední úterý v měsíci ve 12:30 hod. na uč. č. 12
Třídní schůzky vždy druhé úterý v měsíci 12:30 hod. (třídní)
Den otevřených dveří 19. října (sobota)
Plénum SPKK 13. listopadu (středa)
Návštěvy koncertů, divadel průběžně dle nabídky
Školní koncerty od 19.00 hodin v aule školy
Veřejné koncerty od 19.00 hodin v koncertním sále Nadsklepí
Oslavy 70. výročí založení školy sobota 28. 9. 2019

Události v jednotlivých měsících

I. POLOLETÍ

ZÁŘÍ

2. zahájení školního roku (třídní schůzky, domluva rozvrhu …)
3. – 4. opravný termín společné části maturitní zkoušky (CJL, ANJ,           spádová škola – SŠHS Kroměříž)
5. náhradní termín pro praktickou maturitní zkoušku
11. náhradní a opravný termín pro absolventskou zkoušku
12. náhradní a opravný termín pro ústní maturitní zkoušku
24. koncert k 70. výročí založení konzervatoře (Sněmovní sál)
28. setkání absolventů, slavnostní koncert (Skleník Květné zahrady)

ŘÍJEN

19. Den otevřených dveří (sobota)
29., 30. podzimní prázdniny pro studenty

LISTOPAD

12. pedagogická klasifikační rada za 1. čtvrtletí
13. schůzky SPKK a pohovory rodičů s vyučujícími

PROSINEC

10. přehrávky studentů 6. ročníku pro absolvování s orchestrem
16. – 18. předvánoční koncerty
23. začátek vánočních prázdnin pro studenty

LEDEN

6. zahájení výuky v novém kalendářním roce
15., 16. talentové přijímací zkoušky
20. – 24. absolventské předehrávky
28. pedagogická klasifikační rada za I. pololetí
30. výpisy vysvědčení za I. pololetí
31. jednodenní pololetní prázdniny

II. POLOLETÍ

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy