Plán akcí školy ve školním roce 2023/2024

Pravidelné události

Schůzky vedoucích oddělení každé první úterý v měsíci 12:30 hod. (ředitelna)
Pedagogické rady poslední úterý v měsíci ve 12:30 hod. na uč. č. 12
Třídní schůzky vždy druhé úterý v měsíci 12:30 hod. (třídní)
Den otevřených dveří 21. října 2023 (sobota)
Plénum SPKK 16. listopadu 2023 (čtvrtek)
Návštěvy koncertů, divadel průběžně dle nabídky
Školní koncerty od 19.00 hodin v aule školy
Veřejné koncerty od 19.00 hodin v koncertním sále Nadsklepí a sále PN

Události v jednotlivých měsících

I. POLOLETÍ

ZÁŘÍ

4. zahájení školního roku (třídní schůzky, domluva rozvrhu …)
4. podzimní termín společné části MZ ČJ
5. podzimní termín společné části MZ AJ
11. náhradní a opravný termín pro ústní maturitní zkoušku
12. náhradní a opravný termín pro ústní absolventskou zkoušku
13. koncert konzervatoře v kostele sv. Jana (UNESCO)
19. benefiční koncert ve Sněmovním sále (Wihanovo kvarteto, Košárek, Houkalová)
23. – 24. KM Winds
23. koncert konzervatoře v kostele sv. Jana (NPÚ)
26. pedagogická rada
28. státní svátek
29. ředitelské volno

ŘÍJEN

4. recitál Jana Schulmeistera (Sněmovní sál)
10. koncert konzervatoře (Sněmovní sál)
12. schůze školské rady
17. koncert Cameraty Cremsiriensis (Sněmovní sál)
19. – 21. interpretační soutěž Vidnava
21. Den otevřených dveří (sobota)
21. – 22. Pardubické dechy (soutěžní přehlídka)
26. – 27. podzimní prázdniny
31. pedagogická rada

LISTOPAD

14. pedagogická klasifikační rada za 1. čtvrtletí
14. koncert v rámci cyklu Komorní koncerty konzervatoře (sál PN)
16. schůzky SPKK a pohovory rodičů s vyučujícími
17. státní svátek
17. – 19. pěvecká soutěž Leo Clemens Kroměříž 2023
25. KM Strings
28. koncert v rámci cyklu Komorní koncerty konzervatoře (sál PN)
30. termín pro podání přihlášek ke studiu

PROSINEC

5. koncert v rámci cyklu Komorní koncerty konzervatoře (Nadsklepí)
12. přehrávky studentů 6. ročníku pro absolutorium s orchestrem
16. přípravné kurzy HT 1
20. předvánoční koncert konzervatoře – Dub nad Moravou
21. předvánoční koncert konzervatoře – Kroměříž
23. začátek vánočních prázdnin pro studenty

LEDEN

3. zahájení výuky v novém kalendářním roce
6. přípravné kurzy HT 2
15. – 16. talentové přijímací zkoušky
16. koncert v rámci cyklu Komorní koncerty konzervatoře (Nadsklepí)
16. – 19. absolventské předehrávky a komisionální zkoušky 1. ročníku
30. pedagogická klasifikační rada za I. pololetí
31. výpisy vysvědčení za I. pololetí

II. POLOLETÍ

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy