Plán akcí školy ve školním roce 2022/2023

Pravidelné události

Schůzky vedoucích oddělení každé první úterý v měsíci 12:30 hod. (ředitelna)
Pedagogické rady poslední úterý v měsíci ve 12:30 hod. na uč. č. 12
Třídní schůzky vždy druhé úterý v měsíci 12:30 hod. (třídní)
Den otevřených dveří 15. října 2022 (sobota)
Plénum SPKK 16. listopadu 2022 (středa)
Návštěvy koncertů, divadel průběžně dle nabídky
Školní koncerty od 19.00 hodin v aule školy
Veřejné koncerty od 19.00 hodin v koncertním sále Nadsklepí a sále PN

Události v jednotlivých měsících

I. POLOLETÍ

ZÁŘÍ

 

1. zahájení školního roku (třídní schůzky, domluva rozvrhu …)
1. podzimní termín společné části MZ ČJ
2. podzimní termín společné části MZ AJ
12. náhradní a opravný termín pro ústní maturitní zkoušku
13. náhradní a opravný termín pro ústní absolventskou zkoušku
21. koncert konzervatoře ve skleníku Květné zahrady
24. koncert studentů, kostel sv. Jana (NPÚ)
27. mimořádný koncert Pavel Haas Quartet + Boris Giltburg /PN
28. státní svátek

ŘÍJEN

 

1. – 2. KM WINDS
11. koncert v rámci cyklu „Komorní koncerty konzervatoře“
15. Den otevřených dveří (sobota)
21. – 23. Pardubické dechy
26. – 27. podzimní prázdniny
28. státní svátek

LISTOPAD

 

4. vzpomínkový koncert na prof. Jaroslava Krátkého /PN
15. pedagogická klasifikační rada za 1. čtvrtletí
15. koncert v rámci cyklu Komorní koncerty konzervatoře
16. schůzky SPKK a pohovory rodičů s vyučujícími
17. státní svátek
17. – 20. pěvecká soutěž Leo Clemens Kroměříž 2022
18. – 20. soutěžní přehlídka konzervatoří, smyčce, Praha
26. KM Strings
29. koncert v rámci cyklu Komorní koncerty konzervatoře
30. termín pro podání přihlášek ke studiu

PROSINEC

6. koncert v rámci cyklu Komorní koncerty konzervatoře
10. přípravné kurzy HT 1
13. přehrávky studentů 6. ročníku pro absolvování s orchestrem
20. předvánoční koncert konzervatoře – Dub nad Moravou
21. předvánoční koncert konzervatoře – Kroměříž
23. začátek vánočních prázdnin pro studenty

LEDEN

3. zahájení výuky v novém kalendářním roce
7. přípravné kurzy HT 2
16. – 17. talentové přijímací zkoušky
17. koncert v rámci cyklu Komorní koncerty konzervatoře
17. – 20. absolventské předehrávky a komisionální zkoušky 1. ročníku
24. pedagogická klasifikační rada za I. pololetí
31. koncert v rámci cyklu Komorní koncerty konzervatoře
31. výpisy vysvědčení za I. pololetí

II. POLOLETÍ

ÚNOR

 

 

3. jednodenní pololetní prázdniny pro studenty
7. koncert v rámci cyklu Komorní koncerty konzervatoře
13. – 19. jarní prázdniny
26. – 3. 3. lyžařský kurz

BŘEZEN

 

absolventské koncerty (termíny dle vyhlášky)
7. operetní představení „ Boccaccio“ – Kroměříž
8. operetní představení „ Boccaccio“ – Holešov

DUBEN

 

absolventské koncerty (termíny dle vyhlášky)
6. – 10. velikonoční prázdniny
11. maturitní písemná práce – ČJ
12. maturitní písemná práce – AJ
17. – 21. závěrečné zkoušky HLO, SOP, KOH – 4. ročník
25. pedagogická rada za 3. čtvrtletí + 4. ročník

KVĚTEN

 

2. – 5. maturita – společná část (ČJ, AJ – didaktické testy)
2. koncert v rámci cyklu Komorní koncerty konzervatoře
9. – 12. maturita – praktická zkouška profilové části (HLO)
22. – 26. závěrečné zkoušky HLO, SOP, KOH – 6. ročník
25. – 1. 6. maturita – ústní zkoušky profilové části
30. pedagogická klasifikační rada pro 6. ročník

ČERVEN

 

5. – 13. absolutoria – ústní zkoušky
12. – 16. závěrečné zkoušky HLO (1., 2., 3., a 5. ročník)
19. slavnostní vyřazení absolventů
20. závěrečná klasifikační rada
29. školení v rámci šablon
30. ukončení školního roku, předání vysvědčení

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy