Interní informace pro pedagogy

Evidence pracovní doby 2019/2020. Před vyplňováním evidence pracovní doby věnujte pozornost návodu, který je na začátku. Evidence pracovní doby pro školní rok 2018/2019.

Evidence umělecké praxe

Protokoly k praktické maturitní zkoušce. Protokoly potřebné k praktické maturitní zkoušce stahujte zde pro obor Hudba a zde pro obor Zpěv.

Protokol o absolventské přehrávce. Protokol potřebný k absolventské přehrávce je ke stažení zde. (Při jeho vyplňování přecházejte na další řádek šipkou, nikoli enterem.)

Protokoly o komisionální zkoušce. Protokoly potřebné ke komisionální zkoušce stahujte zde pro obor Hudba a zde pro obor Zpěv.

Užitečné odkazy: 

Z novinek