Interpretační kurzy

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na dechové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 23. a 24. září 2023.

Uzávěrka přihlášek je 22. září 2023.

Podrobné informace

Online přihláška

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační pěvecké kurzy pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 15. dubna 2023.

Uzávěrka přihlášek je 12. dubna 2023.

Podrobné informace

Online přihláška

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na smyčcové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli  6. a 7. května 2023.

Uzávěrka přihlášek je 4. května 2023.

Podrobné informace

Přihláška KM STRINGS

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na kytaru pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli  13. května 2023.

Uzávěrka přihlášek je 11. května 2023.

Podrobné informace

Přihláška KM GUITAR

Náplní kurzů bude příprava na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie.
Z kapacitních důvodů jsou určeny pouze pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce v lednu 2023.

Termíny

sobota 10. prosince 2022 a sobota 7. ledna 2023
vždy od 9.00 v budově školy

Lektoři

prof. Veronika Uhlířová

Kurzy pořádá škola pro přihlášené uchazeče o studium ZDARMA.
Účast na kurzech se nezapočítává do hodnocení talentové zkoušky.

Na základě podání přihlášky ke studiu bude zaslán zvací email nejpozději do 2. 12. 2022
Svou účast potvrďte nejpozději do  9. 12. 2022 na adrese: lenka.polaskova@konzkm.cz