Interpretační kurzy

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na dechové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu a neděli 13. – 14. dubna 2024.

Uzávěrka přihlášek je 11. dubna 2024.

Podrobné informace

Online přihláška

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační pěvecké kurzy pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu 23. března 2024.

Uzávěrka přihlášek je 21. března 2024.

Podrobné informace

Online přihláška

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na smyčcové nástroje pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu 6. dubna 2024.

Uzávěrka přihlášek je 4. dubna 2024.

Podrobné informace

Přihláška KM STRINGS

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž pořádá interpretační kurzy ve hře na kytaru pro talentované žáky ZUŠ.

Kurzy se konají v sobotu 11. května 2024.

Uzávěrka přihlášek je 9. května 2024.

Podrobné informace

Přihláška KM GUITAR

Náplní kurzů bude příprava na talentovou zkoušku v oblasti hudební teorie.
Z kapacitních důvodů jsou určeny pouze pro uchazeče přihlášené k talentové zkoušce v lednu 2023.

Termíny

sobota 10. prosince 2022 a sobota 7. ledna 2023
vždy od 9.00 v budově školy

Lektoři

prof. Veronika Uhlířová

Kurzy pořádá škola pro přihlášené uchazeče o studium ZDARMA.
Účast na kurzech se nezapočítává do hodnocení talentové zkoušky.

Na základě podání přihlášky ke studiu bude zaslán zvací email nejpozději do 2. 12. 2022
Svou účast potvrďte nejpozději do  9. 12. 2022 na adrese: lenka.polaskova@konzkm.cz