Personální obsazení

Vedení školy

Mgr. Václav Křivánek / ředitel školy
Mgr. Jiří Chrástecký / zástupce ředitele
Mgr. Lenka Polášková / zástupkyně ředitele

Administrativní zaměstnanci

Ing. Klára Nepožitková – studijní referentka
Lenka Vymětalová – ekonomka

Vedoucí oddělení

Rudolf Beran – oddělení dechových nástrojů
MgA. Ondřej Hubáček – oddělení klávesových nástrojů
Mgr. Rajmund Huráň – oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
Zdeněk Švehlák – oddělení lidových nástrojů a hudební teorie
Mgr. art. Lea Vítková – pěvecké oddělení
MgA. Kamil Žvak – oddělení smyčcových nástrojů

Ročníkoví učitelé

1. ročník – Mgr. Kateřina Hýbnerová
2. ročník – MgA. Monika Bažantová Vavříková
3. ročník – Mgr. Stanislava Pevná
4. ročník – Mgr. Rajmund Huráň
5. ročník – Mgr. Veronika Uhlířová
6. ročník – Bc. Hana Švehláková

Výchovná poradkyně

Abecední seznam všech vyučujících

– A –

Zoia Ananieva – Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce

– B –

BcA. Tomáš Bačovský – Hlavní obor: Hra na housle, Komorní hra, Studium orchestrálních partů
MgA. Monika Bažantová Vavříková – Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
Rudolf Beran – Hlavní obor: Hra na trombon, Hlavní obor: Hra na tubu, Soubor dechových nástrojů
Reneé Bernatíková, Dis. – Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
Mgr. Hana Božáková – Italský jazyk
MgA. Pavel Březík – Hlavní obor: Hra na violu, Studium orchestrálních partů
Mgr. Bc. Miloslav Bubeníček – Hlavní obor: Hra na kontrabas, Intonace, rytmus a sluchová analýza, Nauka o nástrojích, Základy dirigování
Miroslav Bureš, DiS. – Hlavní obor: Hra na trubku, Komorní hra, Studium orchestrálníh partů

– C –

Josef Cigánek – Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Komorní hra, Studium orchestrálních partů
MgA. Magda Čáslavová – Hlavní obor: Hra na flétnu, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Interpretační seminář, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů
Mgr. Vladimír Češek – Hlavní obor: Hra na trubku

– D –

Richard Dalziel  – Anglický jazyk
Růžena Děcká – Hlavní obor: Hra na cimbál, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Metodika hlavního oboru

– F –

Karel Fleischlinger – Hlavní obor: Hra na kytaru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Hra na volitelný nástrj, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru

– G –

Petr Gajdík, DiS. – Informační a komunikační technologie, Správa sítě
MgA. Hana Gajdíková – Hlavní obor: Hra na flétnu
Miloslav Gajdoš – Hlavní obor: Hra na kontrabas, Vyučovací praxe hlavního oboru

– H –

Mgr. Radim Havlíček – Hlavní obor: Hra na housle
Stanislav Heglas – Hlavní obor: Hra na kytaru, Hra z listu a improvizace, Komorní hra
BcA. Markéta Holbová – Hlavní obor: Hra na lesní roh, Studium orchestrálních partů
MgA. Ondřej Hubáček – Hlavní obor: Hra na klavír, Klavírní spolupráce, Práce s počítačem – programování hudby
Mgr. Rajmund Huráň – Občanská nauka, Základy hudebního managementu, Tělesná výchova
Mgr. Kateřina Hýbnerová – Anglický jazyk

– CH –

Mgr. Jiří Chrástecký – Český jazyk, Dějiny kultury, Literatura

– J –

Šárka Jablunková, DiS. -Hlavní obor: Hra na akordeon, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Metodika hlavního oboru
MgA. Vanda Jandová – Hlavní obor: Hra na klavír, Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
Mgr. Aleš Janeček, ArtD. – Hlavní obor: Hra na klarinet

– K –

Mgr. art. Jiří Kadavý – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce, Komorní a ansámblový zpěv, Orchestrální hra
Mgr. Jitka Kočařová – Anglický jazyk
Mgr. Karel Košárek – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra z listu a improvizace, Doprovod a korepetice, Komorní hra
MgA. Ivana Kovalčíková – Hlavní obor: Hra na housle
Bc. Eva Kovaříková – Fyziologie, hygiena hlasu a fonetika
Kateřina Kozlová, DiS. – Pohybová výchova
Gregor Kruyer – Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Studium orchestrálních partů
Mgr. Václav Křivánek – Hlavní obor: Hra na housle
MgA. Ivona Křivánková – Hlavní obor: Hra na cembalo, Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace
Mgr. Jitka Křivánková – Hra na obligátní nástroj, Doprovod a korepetice, Klavírní spolupráce
MgA. Michal Kubáč – Hlavní obor: Hra na fagot, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů
Mgr. Jan Kubáček – Francouzský jazyk
MgA. Barbora Kůstová – Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace

– M –

Mgr. szt. Martina Macko – Hlavní obor: Zpěv, Metodika hlavního oboru
Zdeňka Malinová, DiS. – Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
MgA. Pavla Marková – Hlavní obor: Hra na klavír, Hrana obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
MgA. Martina Mergentalová – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Dějiny a literatura hlavního oboru, Doprovod a korepetice, Klavírní spolupráce, Povinný klavír
MgA. Eliška Minářová – Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
Ladislav Moravetz – Hra z listu a improvizace
MgA. Ester Moravetzová – Hlavní obor: Hra na varhany, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na obligátní nástroj, Interpretační seminář, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Nauka o varhanách, Vyučovací praxe hlavního oboru
MgA. Zdeněk Mucha – Hra z listu a improvizace
MgA. Antonín Mühlhansl – Hlavní obor: Hra na saxofon, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů

– N –

Mgr. Lucie Netopilová – Školní psycholog
MgA. Pavel Nikl – Hlavní obor: Hra na violu, Hlavní obor: Hra na housle, Interpretační seminář, Soubor smyčcových nástrojů
MgA. Stanislav Nosek – Hlavní obor: Hra na housle, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru

– P –

Mgr. Stanislava Pevná – Český jazyk, Literatura, Německý jazyk
Mgr. Dalibor Pimek – Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
Mgr. art. Kateřina Poláchová – Hlavní obor: Hra na hoboj
Mgr. Lenka Polášková – Klavírní spolupráce, Sborový zpěv
MgA. Jiří Porubiak – Hlavní obor: Hra na saxofon, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Komorní hra, Studium orchestrálních partů
BcA. Michal Pospíšil – Klavírní spolupráce
MgA. Dalibor Procházka – Hlavní obor: Hra na trombon, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
MgA. Vladislav Prokopec – Hlavní obor: Hra na trombon, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Komorní hra, Studium orchestrálních partů

– S –

MgA. Patrik Sedlář – Studium orchestrálních partů
MgA. Jan Schulmeister – Hlavní obor: Hra na housle, Komorní hra
MgA. Martina Schulmeisterová, Ph.D. – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace
PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. – Analýza skladeb, Historicko-estetický seminář, Hudební formy, Kontrapunkt, Soudobá hudba
Pavel Skopal – Hlavní obor: Hra na trubku, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
RNDr. Renata Smetková, M. A. – Hlavní obor: Hra na zobcovou flétnu, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
Petr Spěvák, MEd. – Hlavní obor: Hra na cimbál, Hra z listu a improvizace
MgA. Bohdan Šebestík – Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Dějiny a literatura hlavního oboru, Komorní hra, Metodika hlavního oboru
MgA. Vojtěch Šembera – Hlavní obor: Zpěv, Dějiny a literatura hlavního oboru
Mgr. Michaela Šilingerová – Didaktika, Metodika a vyučovací praxe hudební nauky, Pedagogika, Psychologie
MgA. Miroslav Šiška – Hlavní obor: Hra na klarinet, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Práce s počítačem-programování hudby, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
Markéta Šrůtková, Dis. – Hlavní obor: Zpěv, Vyučovací praxe hlavního oboru
Zdeněk Švehlák – Hlavní obor: Hra na akordeon, Harmonie, Hra z listu a improvizace, Interpretační seminář
Bc. Hana Švehláková – Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce

– T –

Štefan Tokár – Hlavní obor: Hra na zobcovou flétnu, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra z listu a improvizace, Hra na zobcovou flétnu (obligátní), Komorní hra, Soubor dechových nástrojů

– U –

Mgr. Veronika Uhlířová – Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Všeobecná hudební nauka, Výchovné poradenství

– V –

Mgr. Václav Vait – Hlavní obor: Hra na klavír, Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Interpretační seminář
Mgr. Mária Vaitová, ArtD. – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce, Povinný klavír
MgA. Antonín Valenta – Deklamace a jevištní mluva, Operní herectví
MgA. Jakub Veleta – Hlavní obor: Hra na kontrabas, Studium orchestrálních partů
Mgr. art. Lea Vítková – Hlavní obor: Zpěv, Interpretační seminář
BcA. Daniela Vymlátilová – Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce

– Z –

Mgr. Helena Zahradníčková – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Metodika hlavního oboru, Povinný klavír, Vyučovací praxe hlavního oboru
BcA. Eva Zonová – Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
MgA. Kamil Žvak – Hlavní obor: Hra na violoncello