Personální obsazení

Vedení školy

Mgr. Václav Křivánek / ředitel školy
Mgr. Jiří Chrástecký / zástupce ředitele
Mgr. Lenka Polášková / zástupkyně ředitele

Administrativní zaměstnanci

Božena Škrachová – studijní referentka
Lenka Vymětalová – ekonomka

Vedoucí oddělení

Rudolf Beran – oddělení dechových nástrojů
MgA. Ondřej Hubáček – oddělení klávesových nástrojů
Mgr. Rajmund Huráň – oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů
Zdeněk Švehlák – oddělení lidových nástrojů a hudební teorie
Mgr. art. Lea Vítková – pěvecké oddělení
MgA. Kamil Žvak – oddělení smyčcových nástrojů

Ročníkoví učitelé

1. ročník – Mgr. Veronika Uhlířová
2. ročník – Bc. Hana Švehláková
3. ročník – Mgr. Kateřina Hýbnerová
4. ročník – Mgr. Dagmar Šimková
5. ročník – PhDr. Ingrid Silná, Ph.D.
6. ročník – Mgr. Rajmund Huráň

Výchovná poradkyně

Abecední seznam všech vyučujících

– B –

Rudolf Beran – Hlavní obor: Hra na trombon, Hlavní obor: Hra na tubu, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Soubor dechových nástrojů, Vyučovací praxe hlavního oboru
Mgr. Hana Božáková – Italský jazyk
MgA. Pavel Březík – Hlavní obor: Hra na violu, Studium orchestrálních partů
Mgr. Bc. Miloslav Bubeníček – Hlavní obor: Hra na kontrabas, Intonace, rytmus a sluchová analýza, Interpretační seminář, Nauka o nástrojích

– C –

Josef Cigánek – Hlavní obor: Hra na bicí nástroje
MgA. Magda Čáslavová – Hlavní obor: Hra na flétnu, Interpretační seminář
Mgr. Vladimír Češek – Hlavní obor: Hra na trubku

– D –

Richard Dalziel  – Anglický jazyk
Růžena Děcká – Hlavní obor: Hra na cimbál, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra z listu a improvizace, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru

– F –

Karel Fleischlinger – Hlavní obor: Hra na kytaru, Dějiny a literatura hlavního oboru, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Komorní hra, Metodika hlavního oboru

– G –

Petr Gajdík, dipl. um. – Informační a komunikační technologie
MgA. Hana Gajdíková – Hlavní obor: Hra na flétnu
Miloslav Gajdoš – Hlavní obor: Hra na kontrabas, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru

– H –

Stanislav Heglas – Hlavní obor: Hra na kytaru, Hra z listu a improvizace, Komorní hra
Jana Hlobilová, DiS. – asistent pedagoga
MgA. Ondřej Hubáček – Hlavní obor: Hra na klavír, Doprovod a korepetice, Klavírní spolupráce
Mgr. Rajmund Huráň – Občanská nauka, Základy hudebního managementu, Tělesná výchova
Mgr. Kateřina Hýbnerová – Anglický jazyk

– CH –

Mgr. Jiří Chrástecký – Dějiny kultury, Německý jazyk

– J –

MgA. Vanda Jandová – Hlavní obor: Hra na klavír, Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
Mgr. Aleš Janeček, ArtD. – Hlavní obor: Hra na klarinet, Dějiny a literatura hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru

– K –

Mgr. art. Jiří Kadavý – Hlavní obor: Hra na klavír, Klavírní spolupráce, Komorní a ansámblový zpěv, Orchestrální hra
Mgr. Karel Košárek – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra z listu a improvizace
MgA. Ivana Kovalčíková – Hlavní obor: Hra na housle, Studium orchestrálních partů
Mgr. Jaroslav Krátký – Hlavní obor: Hra na housle, Komorní hra, Studium orchestrálních partů
Mgr. Gregor Kruyer – Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Studium orchestrálních partů
Mgr. Václav Křivánek – Hlavní obor: Hra na housle
MgA. Ivona Křivánková – Hlavní obor: Hra na cembalo, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Doprovod a korepetice
Mgr. Jitka Křivánková – Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
MgA. Michal Kubáč – Hlavní obor: Hra na fagot, Dějiny a literatura hlavního oboru, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
Mgr. Jan Kubáček – Francouzský jazyk

– M –

Mgr. szt. Martina Macko – Hlavní obor: Zpěv, Metodika hlavního oboru
MgA. Pavla Marková – Hlavní obor: Hra na klavír, Doprovod a korepetice, Hrana obligátní nástroj, Klavírní spolupráce, Komorní hra, Povinný klavír
MgA. Petr Martínek – Hlavní obor: Zpěv, Dějiny a literatura hlavního oboru
MgA. Martina Mergentalová – Hlavní obor: Hra na klavír, Dějiny a literatura klavíru, Doprovod a korepetice, Klavírní spolupráce, Povinný klavír
Ladislav Moravetz – Hra z listu a improvizace
MgA. Ester Moravetzová – Hlavní obor: Hra na varhany, Hra na obligátní nástroj, Interpretační seminář, Nauka o varhanách
MgA. Zdeněk Mucha – Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace
MgA. Antonín Mühlhansl – Hlavní obor: Hra na saxofon, Dějiny a literatura hlavního oboru, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru

– N –

MgA. Pavel Nikl – Hlavní obor: Hra na violu, Soubor smyčcových nástrojů
MgA. Stanislav Nosek – Hlavní obor: Hra na housle, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
Eva Nováková – Hra na obligátní nástroj

– P –

Michala Pešková, Dis. – Hlavní obor: Hra na zobcovou flétnu, Hra z listu a improvizace, Komorní hra
Mgr. Stanislava Pevná – Německý jazyk
Dalibor Pimek – KDějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
Mgr. Lenka Polášková – Klavírní spolupráce, Sborový zpěv
MgA. Jiří Porubiak – Hra na příbuzný a druhý nástroj, Studium orchestrálních partů
MgA. Dalibor Procházka – Hlavní obor: Hra na trombon, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Studium orchestrálních partů
MgA. Vladislav Prokopec – Hlavní obor: Hra na trombon, Studium orchestrálních partů

– S –

MgA. Jan Schulmeister – Hlavní obor: Hra na housle, Komorní hra
MgA. Martina Schulmeisterová, Ph.D. – Hlavní obor: Hra na klavír, Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj
PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. – Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Hudební formy, Kontrapunkt, Soudobá hudba
Pavel Skopal – Hlavní obor: Hra na trubku, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
RNDr. Renata Smetková, M. A. – Hlavní obor: Hra na zobcovou flétnu, Dějiny a literatura hlavního oboru, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
Petr Spěvák, MEd. – Hlavní obor: Hra na cimbál, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Hra na volitelný nástroj
MgA. Bohdan Šebestík – Hlavní obor: Hra na bicí nástroje, Dějiny a literatura hlavního oboru, Komorní hra, Metodika hlavního oboru, Vyučovací praxe hlavního oboru
Mgr. Dagmar Šimková – Český jazyk, Didaktika, Historicko-estetický seminář, Literatura, Metodika a vyučovací praxe hudební nauky, Pedagogika, Psychologie, Výchovné poradenství
MgA. Miroslav Šiška – Hlavní obor: Hra na klarinet, Hra na příbuzný a druhý nástroj, Metodika hlavního oboru, Práce s počítačem-programování hudby, Studium orchestrálních partů
Markéta Šrůtková, DiS. – Hlavní obor: Zpěv, Vyučovací praxe hlavního oboru
Zdeněk Švehlák – Hlavní obor: Hra na akordeon, Harmonie, Interpretační seminář, Práce s počítačem-programování hudby
Bc. Hana Švehláková – Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce

– T –

Mgr. Milan Tesař – Hlavní obor: Hra na trombon, Komorní hra
Mgr. Ivo Tichý – Anglický jazyk

– U –

Mgr. Veronika Uhlířová – Analýza skladeb, Dějiny hudby, Historicko-estetický seminář, Všeobecná hudební nauka

– V –

Mgr. Václav Vait – Hlavní obor: Hra na klavír, Hra na obligátní nástroj, Interpretační seminář, Klavírní spolupráce
Mgr. Mária Vaitová, ArtD. – Hlavní obor: Hra na klavír, Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce, Povinný klavír
MgA. Antonín Valenta – Deklamace a jevištní mluva, Operní herectví
MgA. Monika Vavříková – Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
Mgr. art. Lea Vítková – Hlavní obor: Zpěv, Interpretační seminář
Vladimír Vodička – Hlavní obor: Hra na flétnu, Dějiny a literatura hlavního oboru, Studium orchestrálních partů, Vyučovací praxe hlavního oboru
BcA. Eliška Vomáčková – Klavírní spolupráce
BcA. Daniela Vymlátilová – Doprovod a korepetice, Klavírní spolupráce

– Z –

Mgr. Helena Zahradníčková – Hlavní obor: Hra na klavír, Metodika hlavního oboru, Povinný klavír, Vyučovací praxe hlavního oboru
BcA. Barbora Zonová – Hra na obligátní nástroj, Klavírní spolupráce
BcA. Eva Zonová – Doprovod a korepetice, Hra na obligátní nástroj, Hra z listu a improvizace, Klavírní spolupráce
MgA. Vendula Žitníková – Pohybová výchova
MgA. Kamil Žvak – Hlavní obor: Hra na violoncello