Absolutorium

Studium v konzervatoři je v 6. ročníku ukončeno absolutoriem.

Absolutoriem v konzervatoři se získává stupeň vyššího odborného vzdělání s právem užívat označení absolventa diplomovaný specialista (zkratka DiS.) za jménem.

Ústní absolutoria od 5. 6. 2023

Další informace

Obsah absolventské zkoušky

  • zkouška z hlavního oboru studia – absolventský výkon ve hře na nástroj nebo zpěvu mající zpravidla podobu veřejného koncertu
  • obhajoba závěrečné písemné absolventské práce
  • zkouška z cizího jazyka
  • teoretická zkouška z odborných předmětů (hudební teorie, dějiny a literatura hlavního oboru)
  • umělecko – pedagogická příprava (metodika hlavního oboru, psychologie, pedagogika, didaktika)