Základní informace

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž je škola poskytující střední a vyšší vzdělání v oborech Hudba (82-44-P/01) a Zpěv (82-45-P/01). Obor Zpěv je zaměřen na výuku klasického zpěvu.

V oboru Hudba je možno na naší konzervatoři studovat jako obory činnosti hru na tyto hudební nástroje: housle, violu, violoncello, kontrabas, harfu, klavír, varhany, cembalo, flétnu, hoboj, klarinet, fagot, zobcovou flétnu, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, kytaru, akordeon, cimbál a bicí nástroje.

Od 3. září 2012 jsme začali postupně od prvého ročníku vyučovat podle nových učebních dokumentů – školních vzdělávacích programů Klasická hudba a Klasický zpěv. Tyto dokumenty jsou v písemné podobě k nahlédnutí v kanceláři studijního oddělení naší konzervatoře.

Studium v konzervatoři je šestileté a končí absolutoriem. Absolventský diplom znamená získání vyššího odborného vzdělání v konzervatoři s možností používat za svým jménem označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku a tím dosáhnou střední odborné vzdělání.

Absolventi konzervatoře se v praxi uplatňují především jako orchestrální hráči, umělecko-pedagogičtí pracovníci, sólisté, korepetitoři a jako hudební redaktoři. Konzervatoř připravuje své žáky také pro studium na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického zaměření.