Hra na violu

Hlavnímu oboru Hra na violu vyučují:

Požadavky k talentové zkoušce:

  • Stupnice: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll do třech oktáv s akordy. Vyspělejší uchazeči mohou zahrát také 1 stupnici durovou ve dvojhmatech (terciích, sextách, oktávách). Způsob provedení podle vyspělosti uchazeče.
  • Etudy: 2 – 3 etudy s různou technickou problematikou – F. Mazas: Etudy op. 36, I. díl nebo R. Kreutzer: 42 etud (z této sbírky alespoň jedna) nebo jim odpovídající etudy ze sbírky K. Moravce. Vyspělejší uchazeči mohou použít i náročnější materiál.
  • Přednes: G. Ph. Telemann: Koncert G dur, l. věta, H. Eccles: Sonáta g moll – rychlá a pomalá věta, A. Vivaldi: Koncert C dur – rychlá věta atp.

Celý materiál talentové zkoušky musí být hrán zpaměti.

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

  • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
  • mimořádně jako koncertní mistři, vedoucí skupin a sólisté
  • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
  • jako soukromí učitelé hudby
  • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.