Hra na kontrabas

Hlavnímu oboru Hra na kontrabas vyučují:

Požadavky k talentové zkoušce:

  • Stupnice: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll s akordy v rozsahu jedné oktávy.
  • Etudy: Gadziňského nebo L. Montga. Místo jedné etudy může být hrána polyfonní skladba J. S. Bacha.
  • Přednes: Skladba typu: V. Rebikov: V zamyšlení N. Baklanova: Mazurka, Romance a Tarantela, Etuda J. Kolaňsky: Malá svita M. Dare: Menuet A. Russell: Solemn Suite atp.
  • Ve výjimečných případech může být přijat i talentovaný uchazeč, který projevil průkazné hudební nadání při talentové zkoušce na jiný nástroj a z důvodu velkého množství uchazečů nebyl pro studium tohoto nástroje přijat.

Celý materiál talentové zkoušky musí být hrán zpaměti. Předpokládá se zvládnutí půlpolohy až polohy.

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

  • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
  • mimořádně jako koncertní mistři, vedoucí skupin a sólisté
  • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
  • jako soukromí učitelé hudby
  • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.