Hra na lesní roh

Hlavním obor Hra na lesní roh vyučují:

Požadavky k talentové zkoušce:

 • Dobrý zdravotní stav, nátiskové a fyziologické předpoklady pro hru na lesní roh, intonační a rytmické cítění, správné tvoření tónu v rozsahu g – e1.
 • Stupnice: Dur a moll do 4# a 4b
 • Akordy: Tónický kvintakord k příslušným stupnicím
 • Etudy: E. Wipperich: Škola hry na lesní roh I. a II. díl, E. Kaucký: Malé etudy
 • Přednes: E. Kaucký: Modlitba lovce, C. Saint- Saens: Romance, J. Kofroň: Obrázky

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
 • mimořádně jako sólisté
 • jako členové a sólisté skupin populární, jazzové, dechové a folklorní hudby
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.