Hra na fagot

Hlavnímu oboru Hra na fagot vyučuje:

Požadavky k talentové zkoušce:

 • Stupnice: Dur a moll do 4# a 4b
 • Akordy: Tónický kvintakord k příslušným stupnicím
 • Etudy: J. Weissenborn: Škola hry na fagot, jedna technická a jedna přednesová etuda
 • Přednes: Přednesová skladba (zpaměti) dle vlastního výběru s doprovodem klavíru
 • Poznámka: Zkoušku lze vykonat i na klarinet nebo jiný dřevěný dechový nástroj.

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
 • mimořádně jako sólisté
 • jako členové a sólisté skupin populární, jazzové, dechové a folklorní hudby
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.