Hra na harfu

Hlavnímu oboru Hra na harfu se v tomto školním roce nevyučuje.

Požadavky k talentové zkoušce:

  • Předpokládá se, že uchazeč absolvoval některou ze základních škol pro harfu (Trneček, Mčedělov, Erdeli, Zabel, Snoer, Renie aj.)
  • Stupnice: Dur v rozsahu dvou oktáv s trojzvuky ve všech obměnách.
  • Etudy: Dvě etudy podle vlastního výběru různého technického zaměření (např. Naderman l. díl)
  • Přednes: Dvě skladbičky podle vlastního výběru různého charakterového a stylového zaměření (zpaměti).
  • Poznámka: Ve výjimečných případech může být přijat i uchazeč, který projevil průkazné hudební nadání při talentové zkoušce na jiný nástroj a z důvodu velkého množství uchazečů nebyl pro studium tohoto nástroje přijat.

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

  • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
  • mimořádně jako sólisté
  • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
  • jako soukromí učitelé hudby
  • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.