Hra na klarinet

Hlavnímu oboru Hra na klarinet vyučují:

Požadavky k talentové zkoušce:

  • Stupnice: dur a moll do 4# a 4b s příslušnými akordy (tonickými a dominantními)
  • Etudy: 2 – 3 etudy kontrastního charakteru (od autorů např. – Zákostelecký, Kratochvíl, Müller, Demnitz, Kurkiewitz, Périer, apod.)
  • Přednes: 1. věta koncertu z období klasicismu – např.: Koželuh, Tuček, Kramář, anebo skladba podobného charakteru a technické obtížnosti. Přednesová skladba by měla být hrána zpaměti.

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

  • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
  • mimořádně jako sólisté
  • jako členové a sólisté skupin populární, jazzové, dechové a folklorní hudby
  • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
  • jako soukromí učitelé hudby
  • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.