Hra na cimbál

Hlavnímu oboru Hra na cimbál vyučují:

Požadavky k talentové zkoušce:

  • Stupnice: 2 durové a 2 mollové stupnice harmonické v celém rozsahu nástroje; hra intervalů rozloženě i ve dvojhmatech (tercie, sexty, oktávy); akordická suita – tj. kvintakordy na 1., 6., 4., 2., 7., 5., 3., 1. stupni v dané stupnici ve čtyřhlasých obratech
  • Etudy: Dvě etudy rozdílného zaměření (např. V. Brada: 30 osmitaktových cvičení zběhlosti, A. Géza: A moll etuda, Bouře)
  • Přednesy: Jedna skladba polyfonní a jedna skladba přednesová pro cimbál
  • lidová píseň
  • vše zpaměti

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

  • jako členové hudebních skupin lidové hudby
  • mimořádně jako sólisté
  • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
  • jako soukromí učitelé hudby
  • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.