Hra na violoncello

Hlavnímu oboru Hra na violoncello vyučují:

MgA. Kamil Žvak

Požadavky k talentové zkoušce:

  • Stupnice: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll détaché, legato tonický kvintakord, kvartsextakord a dominantní septakord – 2 oktávy
  • Etudy: 2 delší nebo 3 kratší, z toho 1 technická a 1 přednesová (Dotzauer I, Sádlo I, Lee, Kristiník, apod.)
  • Přednes: rychlá a pomalá věta ze sonáty nebo koncertu nebo odpovídající skladby – Marcello, Vivaldi, De Fresch, Klengel, Romberg apod.

Celý materiál talentové zkoušky musí být hrán zpaměti.

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

  • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
  • mimořádně jako koncertní mistři, vedoucí skupin a sólisté
  • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
  • jako soukromí učitelé hudby
  • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.