Hra na varhany

Hlavnímu oboru Hra na varhany vyučují:

Požadavky k talentové zkoušce

Vychází ze hry na klavír, povinná je minimálně 1 skladba zpaměti:

 • Stupnice: dur a moll – v oktávách – kombinovaný způsob
 • Akordy: ke stupnicím, velký rozklad, kombinovaný způsob
 • Etudy: 1 etuda (C. Czerny – op. 299, 470, J. B. Crammer)
 • Polyfonie: 1 skladba z děl J. S. Bacha: Malá preludia a fugy, Dvou a tříhlasé invence, případně Preludium a fuga z TK (I. nebo II. díl)
 • Přednes: rychlá věta z klasické sonáty (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven nebo jiný skladatel 18.století), 1 skladba romantického autora, nebo autora 20. století.
 • Varhany: 2 kratší skladby napsané pro varhany, pokud žák ovládá hru pedálu, pokud nikoliv, může zahrát skladby tzv. manualiter – napsané jen pro ruce (pro jakýkoliv klávesový nástroj) a bez pedálu.

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako praktičtí varhaníci v chrámech (doprovod liturgie a zpěvu, řízení chrámového sboru, hra sólové varhanní literatury nebo hra varhanních partů či continua atd.)
 • jako korepetitoři ve sborech, divadelních nebo baletních souborech
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.