Hra na trombon

Hlavnímu oboru Hra na trombon vyučují:

Požadavky k talentové zkoušce:

 • Dobrý zdravotní stav, nátiskové a fyziologické předpoklady pro hru na trombon, intonační a rytmické cítění, správné tvoření tónu v rozsahu E – f1.
 • Stupnice: Dur a moll do 4# a 4b
 • Akordy: Tónický kvintakord k příslušným stupnicím
 • Etudy: M. Hejda: Přípravná škola na snižcový tenorový pozoun, J. Ušák: Škola hry na snižcový tenorový pozoun, nebo jiné školy na stejné technické úrovni. (jedna technická a jedna přednesová etuda)
 • Přednes: Přednesová skladba (zpaměti) dle vlastního výběru s doprovodem klavíru
 • Poznámka: Zkoušku je možno vykonat i na příbuzné nástroje (tenor nebo baryton).

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
 • mimořádně jako sólisté
 • jako členové a sólisté skupin populární, jazzové, dechové a folklorní hudby
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.