Hra na housle

Hlavnímu oboru HRA NA HOUSLE vyučují:

Požadavky k talentové zkoušce:

  • Stupnice: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll tříoktávové s akordy. Vyspělejší uchazeči předvedou též 1 stupnici durovou ve dvojhmatech (terciích, sextách, oktávách).
  • Etudy: 2 – 3 etudy s různou technickou problematikou – F. Mazas: Etudy op. 36, I. díl nebo R. Kreutzer: 42 etud (z této sbírky alespoň jedna). Lze použít i náročnější materiál.
  • Přednes: První věta koncertu typu: J. B. Viotti: Koncert č. 23, G dur, P. Rode: Koncert č. 6, B dur, Ch. de Bériot: Koncert č. 9, a moll atp.

Celý materiál talentové zkoušky musí být hrán zpaměti.

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

  • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
  • mimořádně jako koncertní mistři, vedoucí skupin a sólisté
  • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
  • jako soukromí učitelé hudby
  • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.