Hra na zobcovou flétnu

Hlavnímu oboru Hra na zobcovou flétnu vyučují:

Požadavky k talentové zkoušce:

 • Základním požadavkem přijímací zkoušky je zvládnutí hry na sopránovou a altovou flétnu. U přijímacích zkoušek lze hrát i na další nástroje (zobcová flétna tenorová, basová aj.) Jednu z vybraných skladeb repertoáru provede uchazeč zpaměti. Součástí přijímacího řízení je i krátký motivační pohovor na téma „Proč chcete studovat zobcovou flétnu na konzervatoři v Kroměříži?“.
 • Stupnice: : dur a moll do 2 # a 2 b ve dvou artikulačních variantách (legato, tenuto, rytmický model, tečkovaně apod.), rozklad kvintakordu – altová zobcová flétna
 • Etudy: 1 etuda podle výběru uchazeče (např. F. Brüggen, H. U. Staeps, H. M. Linde, A. Davis) – altová zobcová flétna
 • Skladba J. van Eycka (sólo) ze sbírky „Der Fluyten Lust-Hof“ (téma a minimálně 2 variace) – sopránová zobcová flétna
 • 2 věty z barokní sonáty (pomalá a rychlá věta) s klavírním doprovodem, (např. G. F. Händel, G. Ph. Telemann, F. Barsanti) – altová zobcová flétna
 • Skladba napsaná po roce 1960 (sólo či s doprovodem) v rozsahu 3 – 5 minut (např. A. Davis, A. Dorwarth, P. Rose)

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

 • jako členové komorních ansámblů a koncertní hráči
 • mimořádně jako sólisté
 • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
 • jako soukromí učitelé hudby
 • absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého či pedagogického zaměření na vysoké škole v České republice i zahraničí