Hra na hoboj

Hlavnímu oboru Hra na hoboj vyučuje:

Mgr. art. Kateřina Poláchová

Požadavky k talentové zkoušce:

  • Stupnice: dur i moll do 4# a 4b s příslušnými akordy (tonický a dominantní)
  • Etudy: 2 až 3 cvičení odlišného charakteru (doporučená literatura: Kubát/Smetáček, Hinke, Wiedemann, Pušečnikov, Degen, König nebo podobné)
  • Přednes: přednesová skladba dle vlastního výběru

Absolventi se mohou uplatnit zejména:

  • jako členové symfonických a divadelních orchestrů, členové komorních orchestrů a komorních ansámblů
  • mimořádně jako sólisté
  • jako členové a sólisté skupin populární, jazzové, dechové a folklorní hudby
  • jako učitelé hudby na základních uměleckých školách nebo zařízeních jim odpovídajících
  • jako soukromí učitelé hudby
  • Absolventi jsou připravováni také pro vysokoškolské studium příslušného uměleckého zaměření.