10x Proč studovat
na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž?

  1. Jedná se o kvalitní školu s dlouholetou vzdělávací tradicí, zkušenými pedagogy a ověřitelnými výsledky ve vzdělávání.
  2. Studiem naší konzervatoře lze získat střední odborné vzdělání (maturita) a také vyšší odborné vzdělání, ukončeného absolutoriem s označením absolventa DiS.
  3. Studium je bezplatné, ubytování v DM a stravování je kvalitní a finančně dostupné.
  4. Každý student má svou cvičebnu v budově školy pro přípravu do výuky a cvičení na nástroj po celý den.
  5. Od ledna 2012 má konzervatoř pro organizování veřejných koncertů nový koncertní sál Nadsklepí.
  6. Čerstvě opravená budova školy, situovaná ve starobylém centru města, nabízí skvělé podmínky a zázemí pro studium.
  7. Škola pořádá pro studenty zájezdy na kulturní akce (koncerty olomoucké, zlínské či brněnské filharmonie, návštěvy divadelních představení v Brně, Olomouci, Praze.) Pořádáme také poznávací zájezdy do zahraničí.
  8. U studentů 5. a 6. ročníku podporujeme jejich placenou pedagogickou praxi v ZUŠ a interpretační činnost v profesionálních orchestrech.
  9. Studenti ocení příjemnou a bezpečnou atmosféru města Kroměříže.
  10. Prostředí kroměřížských zahrad i zámku, které byly zařazeny do Seznamu světových kulturních a přírodních památek UNESCO, je inspirativní pro studium a vhodné také pro odpočinek.