K lavírní soutěži GONZALO SORIANO v Alicante a mezinárodní pěvecké soutěži ARS ET GLORIA

Jan Schulmeister získal absolutní vítězství na mezinárodní klavírní soutěži GONZALO SORIANO v Alicante (Španělsko) v kategorii C.

Zuzana Hradilová, posluchačka 4. ročníku z pěvecké třídy prof. Martiny Macko získala čestné uznání na mezinárodní pěvecké soutěži ARS ET GLORIA.

 

Oběma sólistům moc gratulujeme!!!!