Klavírní mezinárodní soutěži Golden Piano Talents, Severní Makedonie

Jan Schulmeister, posluchač 2. ročníku z klavírní třídy prof. Martiny Schulmeisterové získal na klavírní mezinárodní soutěži Golden Piano Talents, Severní Makedonie cenu Golden Grand Prize a titul laureáta soutěže.

Dále se stal absolutním vítězem na online klavírní soutěži Franz Liszt Center Piano Competition ve Španělsku.

Za svůj největší dosažený úspěch považuje postup na prestižní mezinárodní soutěž The Cliburn International Piano Competition v Dallasu (Texas – USA), která se bude konat v červnu tohoto roku. Do soutěže se přihlásilo 248 mladých klavíristů ze 44 zemí, kteří zaslali online přihlášky s 15 až 20minutovými videozáznamy. 24 soutěžících bylo vybráno odbornou porotou. Ze stejného okruhu uchazečů vybrali umělečtí pracovníci Cliburnu dalších 14 účastníků na základě jejich uměleckého příslibu, očekávaného přínosu účasti na festivalu a přínosu, kterým by přispěli k rozmanité kolektivní skupině výjimečných umělců. Mezi nimi byl vybrán i náš student Jan Schulmeister.

Moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů a zážitků na jeho daleké cestě do USA.