Mezinárodní klavírní soutěži v Moskvě

Velká gratulace naší studentce Elišce Tkadlčíkové k 1. ceně na Mezinárodní klavírní soutěži v Moskvě a rovněž poděkování za skvělou reprezentaci školy.

Velké díky patří taktéž pedagogickému vedení prof. Karlu Košárkovi za přípravu.