Mezinárodní soutěž Treviso – Itálie

Mezinárodní soutěž „Giovani Musicisti – Cittá di Treviso“

29. – 30. března 2019 se uskutečnila mezinárodní soutěž v itálském městě Treviso. Ve hře na klavír získala 2. cenu Adéla Mottlová ve věkové kategorii do dvaceti let. Klavírní duo Adéla Mottlová a Markéta Vodrážková získaly 1. cenu ve věkové kategorii do dvaceti let. Žákyně jsou ze třídy MgA. Martiny Schulmeisterové, Ph.D. Blahopřejeme!