Seznam uchazečů, kteří vyhověli požadavkům talentové zkoušky 17. – 18. 1. 2022

Obor Hudba 82-44-P/01 – 1. ročník
Registrační číslo: 48, 3, 38, 12, 32, 17, 62, 66, 25, 33, 10, 37, 55, 13, 50, 39, 36, 68, 28, 41, 30, 11, 70, 31, 20, 60, 22, 42, 2, 64, 8, 6

Obor Zpěv 82-45-P/01 – 1. ročník
Registrační číslo: 52, 59, 67, 27, 19, 63, 34, 53, 57, 7

Do vyššího ročníku:
Registrační číslo: 71, 1, 5, 45, 49, 35

Toto sdělení není rozhodnutím o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude zveřejněno jako seznam přijatých uchazečů (podle přidělených čísel), a to i na webech naší konzervatoře v období od 5. do 15. února 2022. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude rozesláno písemně ve stejném termínu včetně poučení pro eventuální odvolání.

V Kroměříži 20. 1. 2022

Mgr. Václav Křivánek v. r.
ředitel školy