Výsledky 42. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR

Hra na klavír

1. kategorie
Diana Kvášová (prof. Martina Schulmeisterová) – 3. cena

2. kategorie
Eliška Tkadlčíková (prof. Karel Košárek) – čestné uznání I. stupně
Adéla Mottlová (prof. Martina Schulmeisterová) – čestné uznání I. stupně

3. kategorie
Vojtěch Červenka (prof. Jiří Kadavý) čestné uznání II. stupně

Hra na kytaru

1. kategorie
Jiří Dvořák (prof. Stanislav Heglas) – čestné uznání II. stupně

Sólový zpěv

1. kategorie
Zuzana Hradilová (prof. Martina Macko) – čestné uznání I. stupně

2. kategorie
Alena Fojtů (prof. Martina Macko) – čestné uznání I. stupně

3. kategorie
Eliška Hrochová (prof. Lea Vítková) – 1. cena a absolutní vítěz oboru

Mimořádná cena za nejlepší klavírní spolupráci: prof. Eliška Vomáčková

Všem zůčastněným patří velké díky za reprezentaci školy a přípravu!!!