Výsledky talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů

Svůj úmysl vzdělávat se v naší konzervatoři potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli konzervatoře nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu, tedy v období od 5. února 2021  (§ 62, odst. 5 a § 60g, odst. 6 školského zákona).