Absolventské koncerty „naživo“

Vážení přátelé konzervatoře, vzhledem k epidemiologické situaci letos opět nemohou proběhnout absolventské koncerty „naživo“. Proto pro Vás naši absolventi připravili hudební ochutnávku ze svých absolventských programů. V následujících týdnech budete mít možnost postupně zhlédnout jejich výkony alespoň online formou. Třikrát týdně představíme jednoho z nich v naší galerii. Přejeme příjemný poslech a těšíme se na

VÍCE
Výsledky talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů Svůj úmysl vzdělávat se v naší konzervatoři potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli konzervatoře nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu, tedy v období od 5. února 2021  (§ 62, odst. 5 a § 60g, odst. 6 školského zákona).

VÍCE
Klasifikace za 1. pololetí 2020/2021

Rodiče a zákonní zástupci žáků mají možnost nahlédnout dálkovým přístupem do klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 v systému SkolaOnline, po přihlášení a zadání svého uživatelského jména a hesla. V případě problému s přihlášením, kontaktujte emailem zástupce ředitele Mgr. Jiřího Chrásteckého.

VÍCE