Duškova soutěž 2021

Velká gratulace pěveckému oddělení k dosaženým úspěchům na soutěži Duškova soutěž hudební mládeže ve zpěvu, která se konala tento víkend v Praze. Kategorie A2 – budoucí profesionálové 21 – 26 let( studenti, konzervatoří, vysokých uměleckých škol a soukromé studium) 2. cena – Olha Nesvat ze třídy prof. L. Vítkové 3. cena – Lucie Regináčová ze třídy prof.

VÍCE
Pardubické dechy 2021

Umístění posluchačů dechového oddělení Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži na 7. ročníku interpretační soutěže dechových nástrojů „Pardubické dechy“ 22. – 24. 10. 2021 obor trubka II. kategorie: Jan Mikel 1. cena – vyučující hlavního oboru prof. Vladimír Češek Absolutní vítěz oboru trubka obor trombon III. kategorie: Marian Obrtlík 1. cena – vyučující hlavního oboru

VÍCE
Písňová soutěž Bohuslava Martinů v Praze

Zuzana Hradilová – posluchačka 3. ročníku ze třídy prof. Martiny Macko získala v kategorii V.A 3. cenu, Cenu nadace Zory Jedličkové a Cenu hudebního nakladatelství. Magdaléna Radoňová – posluchačka 5. ročníku z třídy prof. Evy Kováříkové Benešové získala v kategorii V.A čestné uznání. Cenu za vynikající klavírní doprovod získala prof. Eliška Minářová. Děkujeme za krásnou

VÍCE
Concertino Praga

Náš vynikající student 1. ročníku Jan Schulmeister ze třídy Martiny Schulmeisterové získal 2. místo v 55. ročníku soutěže Concertino Praga a zároveň cenu diváku a cenu nadace Karla Komárka. Moc gratulujeme!

VÍCE
INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

1. září 2021 8:00 – 9:00 testování na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 pomocí antigenního testu (Týká se studentů, kteří nedodali certifikát o provedené vakcinaci nebo potvrzení o antigenním testování s negativním výsledkem na internátu z předešlého dne.) Testování se bude opakovat ještě 6. a 9. září 2021. 9:30 ročníkové schůzky 1. a 4. ročníku (1.

VÍCE
Beethovenovy Teplice

Ve dnech 26. a 27. června se konal již 6. ročník klavírní soutěže Beethovenovy Teplice. Václav Vait ze třídy Karla Košárka a Václava Vaita získal ve třetí kategorii 3. cenu a Sára Macková ze třídy Márii Vaitové získala ve čtvrté kategorii 3. cenu. Gratulujeme!

VÍCE
The 3rd WPTA Finland International Piano Competition

Barbora Filipová – klavír, studentka 4. ročníku (pedagogické vedení p. prof. Mária Vaitová) získala stříbrnou cenu v kategorii G (17-19 let). The 3rd WPTA Finland International Piano Competition pořádaná World Piano Teachers Association. Letos se této soutěže zúčastnilo více jak 40 zemí. Soutěžilo se v kategoriích A-I v sólové hře či duu. Soutěž se konala

VÍCE