INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

1. září 2021

8:00 – 9:00
testování na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 pomocí antigenního testu (Týká se studentů, kteří nedodali certifikát o provedené vakcinaci nebo potvrzení o antigenním testování s negativním výsledkem na internátu z předešlého dne.)
Testování se bude opakovat ještě 6. a 9. září 2021.

9:30
ročníkové schůzky 1. a 4. ročníku (1. ročník – aula, 4. ročník – učebna č. 12)

10:30
ročníkové schůzky 2., 3., 5., a  6. ročníku
(2. ročník – aula, 3. ročník – učebna č. 12, 5. ročník – učebna č. 19, 6. ročník – učebna č. 18)

Pro pohyb ve škole jsou dle nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky platná následující pravidla. Ve společných prostorách školy platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest, ve třídách tato povinnost neplatí.

Další informace k nalezení v sekci Interní informace pro žáky.