Operační program Jan Ámos Komenský

Projekt „Efektivnější vzdělávání v Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž“ je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský