Ředitelské volno 25.-28.6.2019

Oznámení o udělení „ředitelského volna“

V souvislosti s plánovanou 3. etapou rekonstrukce budovy školy uděluji „volné dny“ (ředitelské volno) v době od 25. 6. – 28. 6. 2019 pro žákyně a žáky Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž z technických důvodů, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyučování ve školním roce 2018/2019 bude ukončeno 24. 6. 2019.

Vyučování v novém školním roce bude zahájeno v pondělí 2. 9. 2019.

V Kroměříži 6. 6. 2019

Mgr. Václav Křivánek, ředitel školy