Úspěšné klavíristky

Cenného úspěchu dosáhly klavíristky na 33. ročníku Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, která se uskutečnila ve dnech od 13. do 19. listopadu 2018 v Plzni.

V 1. kategorii získala Eliška Tkadlčíková (ze třídy Mgr. Karla Košárka2. cenu a v téže kategorii Barbora Filipová (ze třídy Mgr. Márie Vaitové, ArtD.) Čestné uznání.