Varhanní soutěž v Racibórz – Polsko

4. místo a čestné uznání za interpretaci skladby českého skladatele z 20. stol. – K. Slavického: Fresky I. získala Kristýna Novotná. Čestné uznání obdržel Pravoslav Březík. Diplom za vynikající pedagogickou činnost obdržela prof. MgA. Ester Moravetzová.

Gratulujeme!