XII. Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů „BRNO 2019“

Umístění posluchačů dechového oddělení Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži na XII. Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů „BRNO 2019“

obor trombon I. kategorie:
Marian Obrtlík – 3. cena – prof. Rudolf Beran, prof. Milan Tesař

obor trombon II. kategorie:
Jaroslav Voříšek – 2. cena – prof. Rudolf Beran, prof. Dalibor Procházka
Filip Vrajík – 3. cena – prof. Rudolf Beran, prof. Milan Tesař

obor trombon III. kategorie:
Ondřej Motal – postup do 2. kola – prof. Rudolf Beran, prof. Dalibor Procházka

obor trubka II. kategorie:
Bohumil Kundl – čestné uznání – prof. Pavel Skopal
Rostislav Komoň – postup do 2. kola – prof. Vladimír Češek

obor trubka III. kategorie:
Marcel Fuksa – postup do 2. kola – prof. Vladimír Češek

Gratulujeme!